Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας


222.1121752 | 6943263355

info@cremservices.gr

Αποτέφρωση Νεκρών

Χρήσιμες Οδηγίες για την παροχή υπηρεσιών αποτέφρωσης νεκρών.

Η CREM SERVICES SA συνεργάζεται με όλα τα γραφεία τελετών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.
Επικοινωνείτε με εξειδικευμένο Γραφείο Τελετών για την οργάνωση όλων των απαραίτητων διεργασιών, ήτοι:

1. Συμπλήρωση του εντύπου αποτέφρωσης  για τον καθορισμό των κάτωθι:
• Στοιχεία θανόντος και εντολέα.
• Ημέρα και ώρα της αποτέφρωσης.
• Φύλαξη σε ψυκτικό θάλαμο.
• Επιλογή της τεφροδόχου.

Για να κατεβάσετε το αρχείο σε μορφή word πατήστε εδώ: Εντολή-CREMSERVICES_αποτέφρωση_Γραφείο τελετών νομικό πρόσωπο

Δείτε εδώ μία επιλεγμένη λίστα τεφροδόχων και τις τιμές

2. Συμπλήρωση του εντύπου τελετής  για τον καθορισμό των κάτωθι:

• Εάν επιθυμείτε τελετή
• Εάν επιθυμείτε χρήση του αναψυκτηρίου (για πόσα άτομα και με τι προϊόντα)

Για να κατεβάσετε το αρχείο σε μορφή word πατήστε εδώ:Εντολή CREMSERVICES_τελετή

3. Επιλογή διάθεσης της τέφρας στο τεφροφυλάκιο του ΚΑΝ ή εκτός του ΚΑΝ:
• Για διασπορά τεφροδόχου στη θάλασσα πατήστε εδώ
• Για ταφή τεφροδόχου ή διασπορά τέφρας επί εδάφους πατήστε εδώ
• Για διασπορά τέφρας από αέρος πατήστε εδώ

4. Προαγορά υπηρεσιών αποτέφρωσης
Στο δυτικό κόσμο είναι ευρέως διαδεδομένη εδώ και δεκαετίες η προαγορά υπηρεσιών κηδείας και αποτέφρωσης ούτως ώστε να μην υπάρχει επιβάρυνση της οικογένειας μετά το θάνατο. Η εταιρεία μας παρέχει τη δυνατότητα προαγοράς υπηρεσιών αποτέφρωσης και διάθεσης της τέφρας για να καλύψει αυτήν την ανάγκη ενώ ήδη γραφεία τελετών προσφέρουν υπηρεσίες προαγοράς εξόδων κηδείας. Εφόσον ενδιαφέρεστε παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

5. Δήλωση Επιθυμίας αποτέφρωσης ενώπιον συμβολαιογράφου
Με βάση το άρθρο 35Α του Ν. 344/1976 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μπορείτε να δηλώσετε την επιθυμία σας για αποτέφρωση ενώπιον συμβολαιογράφου.
Συγκεκριμένα ο νόμος ορίζει ότι:
«2. Κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί ελεύθερα με ρητή, χωρίς όρο ή αίρεση, δήλωσή του ενώπιον συμβολαιογράφου να ορίσει εάν επιθυμεί μετά το θάνατό του την ταφή ή την αποτέφρωσή του, καθώς και να ορίσει τον τύπο της τελετής της κηδείας του και τον τόπο ενταφιασμού του ή τον τόπο αποτέφρωσής του και τον τρόπο διαχείρισης της τέφρας του αντίστοιχα. Με τη δήλωσή του αυτή ορίζονται τα πρόσωπα, συγγενικά ή μη που θα εκτελέσουν την επιθυμία του, τα οποία με σχετική δήλωσή τους στο ίδιο συμβολαιογραφικό έντυπο αποδέχονται τη δήλωση του προσώπου και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να την εκτελέσουν. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 49 του ν. 4277/2014.
3. Εφόσον τηρηθεί ο κατά τα ανωτέρω τύπος και η διατυπωθείσα επιθυμία του θανόντος δεν αντίκειται σε κανόνες δημόσιας τάξης, υγιεινής ή στα χρηστά ήθη, τα αρμόδια όργανα ή οι υπηρεσίες, που επιμελούνται της ταφής ή αποτέφρωσης του νεκρού οφείλουν να συμμορφώνονται στη διατυπωθείσα επιθυμία του θανόντος χωρίς οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση ή διαδικασία, ακόμη και αν εναντιωθούν συγγενείς οποιουδήποτε βαθμού.».

Πατήστε εδώ: ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ενώπιον συμβολαιογράφου για ένα σχέδιο δήλωσης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο συμβολαιογραφείο που θα επιλέξετε.