Αφιέρωμα της ΕΡΤ για την αποτέφρωση στην Ελλάδα

Η ιστορία της αποτέφρωσης στην Ελλάδα και οι λόγοι για τους οποίους μία τέτοια πρακτική που στην Ευρώπη ακολουθείται πάνω από έναν αιώνα, αργοπόρησε τόσα χρόνια στη χώρα μας, ήταν…

Continue ReadingΑφιέρωμα της ΕΡΤ για την αποτέφρωση στην Ελλάδα