Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας


222.1121752 | 6943263355

info@cremservices.gr

ΜΑΡΙΚΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΕΛΟΣ ΚΚΕ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΜΑΡΙΚΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΕΛΟΣ ΚΚΕ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ