Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας


222.1121752 | 6943263355

info@cremservices.gr

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΝΑΡΑΣ, ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΔΕΡΦΟΤΗΤΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΩΝ, ΑΤΤΙΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΝΑΡΑΣ, ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΔΕΡΦΟΤΗΤΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΩΝ, ΑΤΤΙΚΗ