Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας


222.1121752 | 6943263355

info@cremservices.gr

Διασπορά της τέφρας στον αέρα

Για το ταξίδι της τέφρας στον αέρα επιλέγονται τοποθεσίες προσιτές με ανεμόπτερα ή άλλα ελαφριά πτητικά μέσα. Κατά τη διάρκεια της τελετής, οι οικείοι συγκεντρώνονται στη θέση όπου πραγματοποιείται η διασπορά, παρακολουθώντας την απελευθέρωση της τέφρας στον αέρα.

Η τέφρα σχηματίζει ένα μονοπάτι πίσω από το ανεμόπτερο, το οποίο σταδιακά εξαφανίζεται δημιουργώντας μία όμορφη και μόνιμη ανάμνηση.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία παρέχεται από εξωτερικό συνεργάτη.