Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας


222.1121752 | 6943263355

info@cremservices.gr

Αποτέφρωση οστών νεκρών από εκταφές

Όλοι βιώνουμε την τραγική κατάληξη σε βάθος χρόνων της εκταφής των οστών των νεκρών μας.
Με βάση τον νόμο 4368/21-2-16 άρθρο 92 μπορούν οι οικογένειες μετά την εκταφή αντί της συνήθους διαδικασίας της τοποθέτησης των οστών εντός οστεοθήκης και φύλαξής των εντός των οστεοφυλακίων στα κοιμητήρια, να επιλέγουν την αποτέφρωση των οστών και την παραλαβή της τέφρας εντός τεφροδόχου.
Η αποτέφρωση γίνεται σε ειδικό κλίβανο στο Αποτεφρωτήριο.

Πώς γίνεται:

Η οικογένεια εξουσιοδοτεί το γραφείο τελετών για την παραλαβή των οστών από το κοιμητήριο, την μεταφορά τους στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας και την παραλαβή της τεφροδόχου.
Κατά την παράδοση των οστών στο Αποτεφρωτήριο παραδίδεται στο γραφείο τελετών απόδειξη παραλαβής ενώ με το πέρας της διαδικασίας εκδίδεται πιστοποιητικό αποτέφρωσης.

Συμπλήρωση του εντύπου αποτέφρωσης  για τον καθορισμό των κάτωθι:
• Στοιχεία θανόντος και εντολέα.
• Ημέρα και ώρα της αποτέφρωσης.
• Επιλογή της τεφροδόχου.

Για να κατεβάσετε το αρχείο σε μορφή word πατήστε εδώ:Εντολή CREMSERVICES_αποτέφρωση οστών