Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας


222.1121752 | 6943263355

info@cremservices.gr

Προ-αγορά Υπηρεσιών Αποτέφρωσης

Η προαγορά υπηρεσιών αποτέφρωσης είναι μία ευρέως διαδεδομένη διαδικασία σε όλο τον κόσμο που έχει σκοπό την αποφυγή της επιβάρυνσης της οικογένειας με διαδικαστικά και οικονομικά ζητήματα σε μία φορτισμένη συναισθηματικά στιγμή και την εξασφάλιση ότι θα γίνει σεβαστή η τελευταία επιθυμία του θανόντος.

Το Κέντρο Αποτέφρωσης Νεκρών Ριτσώνας παρέχει τη δυνατότητα προαγοράς υπηρεσιών αποτέφρωσης και διάθεσης της τέφρας σε όποιον το επιθυμεί. Η προ-αγορά δεν περιλαμβάνει υπηρεσίες γραφείου τελετών (φέρετρο, μεταφορά, στολισμός κ.α.) για τις οποίες θα χρειαστεί να απευθυνθείτε στο γραφείο τελετών της επιλογής σας. 

Η διαδικασία μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

Α’ τρόπος

1. Συμπληρώνετε μία Υπεύθυνη Δήλωση με την επιθυμία σας για αποτέφρωση και για τον τρόπο διάθεσης της τέφρας (άρθρο 49 Ν. 4277/2014). Στη δήλωση αυτή ορίζετε τον άνθρωπο που θα αναλάβει την εκτέλεση της επιθυμίας σας (Αποδέκτης). Πατήστε εδώ Δήλωση-Αποτέφρωσης-θανών για υπόδειγμα της δήλωσης.

2. Ο Αποδέκτης συμπληρώνει μία Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει την επιθυμία σας. Πατήστε εδώ Δήλωση-Αποτέφρωσης-αποδέκτης για υπόδειγμα της δήλωσης.

Πλέον μπορείτε να εκδώσετε ηλεκτρονικά Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από την ιστοσελίδα dilosi.services.gov.gr/create/q/templates.

Β’ τρόπος

Σε συμβολαιογραφείο της επιλογής σας εκδίδετε συμβολαιογραφική πράξη με την επιθυμία σας για αποτέφρωση και για τον τρόπο διάθεσης της τέφρας (άρθρο  35Α του Ν. 344/1976). Στην πράξη αυτή ορίζετε τον άνθρωπο που θα αναλάβει την εκτέλεση της επιθυμία σας (Αποδέκτης). Πατήστε εδώ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ενώπιον συμβολαιογράφου για υπόδειγμα συμβολαιογραφικής πράξης.

Αποστέλλετε τις Υπεύθυνες Δηλώσεις ή τη συμβολαιογραφική πράξη είτε μέσω email στο info@cremservices.gr είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΝΕΚΡΩΝ ΡΙΤΣΩΝΑΣ
CREM SERVICES SA
Μεγάλη Γέφυρα Ριτσώνας Δ.Ε
Χαλκίδα 341 00
+30 222.1121752 | 6943263355

Εντός 2 εργασίμων ημερών εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.